Vasario 16 – oji

Vasario 16 – oji

,,Lietuva, Lietuva, lūpos taria be garso.
Vesk ir drąsink mane ir dabar, ir visada.”
Rondo ,,Lietuva“

Dainuodami šią dainą, sveikiname Lietuvą su devyniasdešimt aštuntuoju gimtadieniu. Vienas svarbiausių lietuvių bruožų – vienybė. Šią vienybę galime parodyti ir tokiu, atrodo, smulkiu dalykėliu – šios dainos žodžiais. Juos gerai žino dauguma mokyklos mokinių (bent jau pirmokai), nes šią ,,Rondo‘‘ dainą dainuojame per muzikos pamokas. O kuo vis dėl to svarbi Vasario 16-oji?
Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą – dokumentą, skelbiantį, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis (o jeigu paprasčiau – paskelbė Lietuvos nepriklausomybę). Tame pačiame posėdyje buvo priimti mums brangūs Lietuvos simboliai – Lietuvos trispalvė, herbas ir himnas. Mūsų mokykla gali pasigirti tuo, kad net šeši iš dvidešimties Nepriklausomybės akto signatarų mokėsi mūsų mokykloje! Juos galime vadinti tikrais drąsuoliais, nes jiems grėsė suėmimas. 1918m. vasario 16 – osios aktas tapo pagrindu, kuris vienijo žmones, kovojusius už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.
Sveikiname su Vasario 16 – ąja! Tegul visada Lietuvos vardas skamba mūsų širdyse, o vienybė būna mūsų galybe. 1302247698lt20logo

Komentarai išjungti.