Poezijos diena

Poezijos diena

Kovo 21-ąją visame pasaulyje švenčiama poezijos diena.Graikai teoretikai poeziją apibrėžia kaip įkvėpimo vaisių. Anot jų, poetu negalima tapti, juo reikia gimti. Apie poeziją įvairiais laikais kalbėta ir ginčytasi labai daug. Vieni manė, kad poeziją reikia kurti pagal griežtus reikalavimus, nustatytą rimavimą ir ritmą; tiksliai nustatyti eilėraščio adresatą ir naudą. Kiti teigė, kad poezijos negalima varžyti, kad ji turi gimti iš poeto kančių, jo saviraiškos. Poezija yra įkvėpimas, kurį pasėjame šalčiausią žiemos naktį.Poezija- įkvėpimas, kuris nedrąsiai skleidžia žiedus pavasarį. Poezija- tai spindinčios žvaigždės tamsiame danguje. Kiekvienas galime pasirinkti, ko ieškosime ir ką atrasime poezijoje.
Išeiti begalinėn nežinion.
Atidaryt neegzsituojančios tiesos duris.
Paklyst bedugnėj mėlynoj.
Ir vėl paskęst kitų akyse.

Netyčia pasiklyst bekraštėj dykumoj.
Ir vandenyno atspindžio šviesos šešėly
Gėdingai vėl apkurst tavoj tyloj.
Pamesti sielą ir save pradėt mylėti.

Išgirsti šauksmą ir staiga pabėgti.
Paleist mintis ir niekada nebegirdėti.
Menulio šviesai pasirodžius negalvoti.
Pajausti,kas yra sapnai,
Ir niekada daugiau nebemiegoti.

download

Komentarai išjungti.