Įstatymų nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia!

Įstatymų nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia!

ATSAKOMYBĖ IR ELGESIO KONTROLĖS YPATUMAI


RŪKYMĄ MOKYKLOJE IR JOS TERITORIJOJE REGLAMENTUOJA

ŠIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos Tabako kontrolės įstatymo

14 straipsnis. Tabako gaminių vartojimo ribojimas.

Lietuvos respublikoje rūkyti draudžiama:

1) visose ugdymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat salėse, kuriose vyksta sporto varžybos bei kiti renginiai;

Administracinių teisės pažeidimų kodekso

185 straipsnis. Rūkymas vietose, kuriose draudžiama tai daryti.

Rūkymas vietose, kuriose pagal savivaldybių tarybų sprendimus draudžiama tai daryti, užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimties iki penkiasdešimties eurų;

Rūkymas vietose, kuriose pagal įstatymus draudžiama tai daryti, užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimties iki penkiasdešimties eurų;

 

IŠRAŠAS IŠ ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO:

175 straipsnis. Paauglių padarytas chuliganizmas.

Paauglių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų amžiaus padarytas nedidelis chuliganizmas, taip pat tyčinis suaugusiųjų garbės ir orumo žeminimas užtraukia baudą tėvams arba juos atstojantiems asmenims nuo keturiolikos  iki dvidešimt aštuonių eurų.

174 straipsnis. Nedidelis chuliganizmas.

Nedidelis chuliganizmas, tai yra necenzūriniai žodžiai ar gestai viešose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių ar kiti panašūs veiksmai, pažeidžiantys viešąją tvarką ir žmonių rimtį, užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų arba administracinį areštą iki trisdešimties parų.

12 straipsnis. Amžius, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė.

Administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys, kuriems iki administracinio teisės pažeidimo padarymo sukako šešiolika metų.

 

IŠRAŠAS IŠ LR VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO:

49 straipsnis. Drausmės bei priverčiamųjų auklėjamojo poveikio priemonių vaikui taikymas.

2. Vaikui už mokymo, auklėjimo (globos) įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio normų pažeidimus gali būti taikomos drausminės auklėjamojo poveikio priemonės: pastaba, įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas, atitinkamas elgesio įvertinimas, kitos įstatymų numatytos poveikio priemonės.