Metodinė taryba

Metodinė taryba

Gimnazijos metodinė taryba ir metodinės grupės – tai veikiančios gimnazijos savivaldos institucijos, besivadovaujančios savo veiklos nuostatais, skatinančios mokytojus tapti kūrybiškesnius, tobulinančius savo gebėjimus, nenutrūkstamai modernizuojančius ugdymo turinį ir metodus. Metodinės tarybos veikla grindžiama LR Konstitucija, LR švietimo įstatymu, ŠMM dokumentais, UPC rekomendacijomis, gimnazijos nuostatais.

GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA

 

2017-2018 m. m.

 

 

 1. Eglė Danielienė, matematikos mokytoja ekspertė – pirmininkė
 2. Audronė Stočkuvienė, muzikos mokytoja metodininkė – pavaduotoja
 3. Rūta Marčiulaitienė, technologijų mokytoja metodininkė – sekretorė
 4. Vilhelmas Petkevičius, gimnazijos direktorius
 5. Virginija Baliukynienė, dir. pavaduotoja ugdymui
 6. Aldona Janulevičienė, dir. pavaduotoja ugdymui
 7. Vidmantas Kepalavičius, dir. pavaduotojas ugdymui
 8. Judita Leišytė, geografijos mokytoja metodininkė
 9. Aušra Bulkevičienė, lietuvių k. mokytoja metodininkė
 10. Vida Ūsienė, rusų k. mokytoja metodininkė
 11. Vidas Venckūnas, fizikos mokytojas metodininkas
 12. Lilija Brusokienė, matematikos mokytoja metodininkė
 13. Ina Grinevičienė, vokiečių k. mokytoja metodininkė
 14. Gintutė Galadauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė