Mokinių taryba

Mokinių taryba

Mokinių taryba – tai aktyviausių gimnazijos mokinių grupė, kuriai vadovauja gimnazijos moksleivių prezidentas ir tarybos pirmininkas. Taryba, padedama renginių organizatorės, organizuoja renginius, įvairių dienų paminėjimus. Taip pat bendradarbiauja su klasių seniūnais, sprendžia mokinių problemas.

Ją sudaro:

 • Simona Geležiūtė, gimnazijos prezidentė, III Ė kl.
 • Miglė Žiūraitytė, mokinių tarybos pirmininkė, III G kl.
 • Kamilė Žiūrytė,
 • Gustė Brokaitė, III F kl.
 • Povilas Juselis, II A kl.
 • Evelina Plioplytė, III G kl.
 • Mykolas Kralikas, I Ė kl.
 • Aira Jucaitytė, III G kl.
 • Gintarė Vaitkevičiūtė, III G kl.
 • Matas Bindokas, II Ė kl.
 • Raminta Jackauskaitė, III g kl.
 • Augustė Ryselytė, III D kl.
 • Deivita Mirvinskaitė, II A kl.
 • Grantas Granickas, II Ė kl.
 • Dominykas Butkus, III F kl.
 • Gabrielė Bradūnaitė, II A kl.
 • Rasa Truncaitė, II A kl.
 • Rugilė Leimonaitė, III A kl.
 • Liepa Taputytė, I C kl.
 • Vaiva Tulickaitė, I A kl.
 • Viktorija Jašinskaitė, II A kl.

Mokinių tarybos tikslai:

 • vienyti gimnazijos mokiniu bendrai veiklai, sprendžiant gimnazijos veiklos klausimus;
 • ugdyti gimnazistų demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą;
 • skatinti gimnazistų iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.

Mokinių tarybos uždaviniai:

 • atstovauti ir ginti mokinių interesus gimnazijoje, bendradarbiaujant su gimnazijos vadovais;
 • puoselėti gimnazijos tradicijas, organizuoti renginius ir šventes;
 • skirti didelį dėmesį nuosekliam ir tęstiniam smurto ir patyčių mažinimui;
 • inicijuoti ir organizuoti talkas, pilietines ir prevencines akcijas;
 • bendradarbiauti su seniūnų taryba, kitų mokyklų mokiniais, jaunimo organizacijomis.

El. paštas: rjgmokiniutaryba@gmail.com