Prezidentas

Prezidentas

Rygiškių Jono gimnazijos mokinių prezidentas

Gimnazijos mokinių prezidentas renkamas dvejų metų kadencijai. Savo kadenciją pradeda antroje gimnazijos klasėje. Jis privalo būti pavyzdingo elgesio, komunikabilus, gerai besimokatis.

2016 – 2018 m. m. mokinių prezidentė – Simona Geležiūtė

 2014 – 2016 m. m. mokinių prezidentas – Povilas Vaiginis.

 2012 – 2014 m.m. mokinių prezidentė – Brigita Kavaliauskaitė

 2010 – 2012 m.m. mokinių prezidentas – Henrikas Draugelis

 2008 – 2010 m.m. mokinių prezidentė – Živilė Utmanaitė

Tikslai:

  1. Gerinti organizuojamų renginių kokybę.
  2. Ginti mokinių teises bei interesus, kuo geriau atstovauti mūsų gimnaziją.
  3. Siekti, jog mokyklos valgykloje atsirastų sveikesnio ir įvairesnio maisto.
  4. Gerinti atmosferą mokykloje.
  5. Siekti, jog iškilusias problemas mokiniai ir mokytojai spręstų kartu.

Kontaktai:

Sgeleziute@gmail.com

rjgmokiniutaryba@gmail.com